„Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Hernádpetriben”

című EFOP-2.4.1-16-2017-00019

 

Főpályázó: Hernádpetri Község Önkormányzata

A projekt ideje: 2019.01.01 – 2020.06.30.

A szerződött támogatás összege: 196.80.623 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A megvalósulás helyszíne: Hernádpetri község

 

A projekt célja:

A projekt célja a lakhatási szegregáció oldása a lakhatási körülmények javításával és a környezeti infrastruktúra fejlesztésével. A 2018.04.01-2021. 03.31 közötti időszakban megvalósuló projekt az EFOP-1.6.2-16-2017-00108 Szegregált élethelyzetek felszámolása Hernádpetriben komplex programokkal című pályázat beavatkozásait egészíti ki 7 db szociális bérlakás kialakításával, a korábbi telepprogramban kialakított Csillag Szolgáltatóház kibővítésével és korszerűsítésével, valamint a játszótér, a sportpálya és a buszmegálló felújításával, pihenőpark kialakításával.

Részcélok és kapcsolódó tevékenységek

1.         Lakhatási körülmények javítása

Integrált területen elhelyezkedő szociális bérlakás kialakítása céljából fejlesztett ingatlanok:

·        Hernádpetri, Magyar u. 2. Hrsz. 131

A telek magántulajdon, melyet az önkormányzat a projekt keretében megvásárol és azon egy új három szobás szociális bérlakást épít.

·        Hernádpetri, Hrsz. 138

Az önkormányzat tulajdonát képező telek megosztását követően két darab új kétszobás szociális bérlakás épül fel.

·        Hernádpetri, Rákóczi út 1. Hrsz. 39.

A magántulajdonban lévő ingatlant az önkormányzat a projekt keretében megvásárolja. A telken egy új háromszobás szociális bérlakás épül fel.

·        Hernádpetri, Magyar u. 21. Hrsz. 145

A magántulajdonban lévő házas telek megvásárlásával és felújításával, szociális bérlakás kerül kialakításra.

 

Szegregált területen elhelyezkedő, szociális bérlakás kialakítása céljából fejlesztett ingatlanok:

·        Hernádpetri, Rákóczi u. 36. Hrsz101

·         Hernádpetri, Kossuth u. 9 Hrsz 69

A magántulajdonban lévő házas telkek megvásárlásával és a házak felújításával két szociális bérlakás kerül kialakításra.

 

2.         Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

·        A Hernádpetri, Rákóczi út 28-30 szám alatt (Hrsz. 104 ) található Csillag Szolgáltató Ház és sportpálya kialakítása az előző komplex telepprogramban megtörtént. Jelen projektben az épület energetikai korszerűsítése és bővítése valósul meg, valamint a sportpálya körbekerítése és padok kihelyezése.

·         Meglévő játszótér (Hrsz 63) kerítésének, padjainak, játékainak felújítása, új játékok kihelyezése, szabadtéri színpad kialakítása

·        A bolt mellett található önkormányzati telken (Hrsz. 108/4) pihenőpark létesül. A tereprendezést követően kültéri burkolás, parkosítás, padok és filagória kihelyezése valósul meg.

·        Buszöböl kialakítása és a meglévő buszmegálló felújítása történek meg a 154/1 és 154/2-es helyrajzi számú önkormányzati területen.

A lakásokba 18 egyéni fejlesztési tervvel rendelkező célcsoport tag költözik be családtagjaikkal, összesen 32 fő. A kialakított szociális bérlakásokat az önkormányzat a pályázat fizikai befejezését követő 5 évig fenntartja. Amennyiben a bentlakók elővásárlási jogukkal élve a fenntartási időszakban megvásárolják azt, az önkormányzat gondoskodik a kialakított bérlakás pótlásáról.

 

Az EFOP-1.6.2-16 konstrukcióra benyújtott pályázati programba számos olyan elemet építettünk be, mely a lakhatási mobilizáció előkészítését és sikeres lebonyolítását támogatja.

·        “Beszélgető kör”, mely a közösségi tervezés színtere. Lehetőséget teremt a beruházással kapcsolatos elvárások, félelmek megbeszélésére, a vélemények ütköztetésére a feszültségek oldására, adott esetben konfliktuskezelő, mediátor szakember bevonásával.

·        A programban jogász segíti a lakhatási jogviszonyok és a tulajdonviszonyok rendezését.

·        Mélyinterjúk készítése (40 db) a lakhatási mobilizáció előkészítéseként

·        Együttműködő partnereink és a projektben dolgozó szakemberek bevonásával megrendezett szakmai workshopokon legalább egy alkalommal sor kerül a kiválasztási módszertan kidolgozásával kapcsolatos fókuszcsoport megtartására a helyben dolgozó szakemberek javaslatainak, véleményének összegyűjtése céljából.

·        A lakosság számára több tájékoztató rendezvényt tartunk a lakhatási mobilizáció lebonyolításáról, a kiírásra kerülő pályázatról, a beadás módjáról.

·        Az EFOP 2.4.1 projektben megvalósuló beruházások kivitelezésére kiírt közbeszerzések specifikációja tartalmazni fogja, hogy a beruházás kivitelezése során alkalmazott munkavállalók 20%-nak a projekt célterületéről kell kikerülnie. Ennek elősegítésére az EFOP-1.6.2-16-os projektben OKJ-s kőműves képzés valósul meg, így a frissen végzett kőműveseknek lehetősége lesz munkatapasztalat szerzésre a kivitelezési munkák során.

·        A projektben dolgozó szociális munkások munkájuk részeként segítséget nyújtanak a pályázaton induló családoknak a pályázati anyag elkészítésében, továbbá a költöző családokat felkészítik a költözésre, támogatják őket jobb életminőségük megőrzésében, az integrált környezetbe való beilleszkedésben.

·        A közösségi együttműködés erősítését szolgálja az ünnepkörhöz kapcsolódó közösségi alkalmak, valamint a falunap megrendezése.