Hernádpetri „Jó kis hely”

című EFOP-1.4.3-16-2017-00164

 

 

Főpályázó: Hernádpetri Község Önkormányzata

Partner: Regionális Civil Központ Alapítvány

A projekt ideje: 2019.09.01-2023.08.31

A támogatás összege: 44 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A megvalósulás helyszíne: Hernádpetri község

 

A projekt célja:

A projekt átfogó célja Hernádpetri településen a gyermekek szegénységének és társadalmi kirekesztődésének csökkentése, a települési hátrányok kompenzálása, az életesélyek javítása olyan preventív hiánypótló szolgáltatásokkal, melyek megalapozzák a sikeres óvodai és iskolai előmenetelt és a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedést mind az érintett gyermekek, mind családjuk számára. A Hernádpetri településen élő gyermekek szociális életképességének fejlesztése annak érdekében, hogy felnövekedve képessé váljanak önmaguk létfenntartásának a feltételeit megteremteni, hozzájárulva a társadalom tehermentesítéséhez és fejlődéséhez. Mindezt a tanulás pozitív motivációs bázisának kialakításával, a munka világára való felkészítéssel és egészség fenntartásával, az egészséges életmód kialakításával kívánjuk elérni.  Célunk az itt élő gyermekek fejlődésének, iskolai előmenetelének és továbbtanulási esélyének a javítása olyan komplex szolgáltatásrendszer kialakításával, mely hosszú távon enyhíteni tudja a települési (földrajzi, gazdasági és társadalmi) hátrányból eredő lemaradásokat, oldja a szegregációt, hozzájárul az iskolai sikeresség előmozdításához és a településen élő perifériára szorult gyermekek számára nem érhetők el.

Konkrét cél a  helyi igényekre épülő, rugalmas hiánypótló, alacsony küszöbű szolgáltatások kialakítása és nyújtása a település teljes gyermek és fiatalkorú (0-25 éves) korosztálya valamint szüleik számára, amely korcsoportos szükségleteikre építve biztosít különféle preventív célú foglalkozásokat és programokat a szülők bevonásával, a helyi közösség fejlesztésével, szakemberek támogató jelenlétének  biztosításával. Célunk még, hogy a településen élő gyermekek és fiatalok számára olyan korszerűen kialakított és felszerelt szolgáltatási helyszínt és felkészült szakmai támogatást nyújtsunk az óvodán és iskolán kívüli időszakokban az inkluzív neveléshez, tanuláshoz és az integrált szabadidős tevékenységekhez, amelyek hozzájárulnak az egyéni igények és szükségletek mentén a képességek fejlesztéséhez, a sikeres iskolai előrehaladáshoz és az egészség megőrzéséhez. A „Jó kis hely” tevékenység egyúttal mintát nyújt a mindennapi életvezetés, a szabadidő eltöltés, a viselkedés és a társas viszonyok terén is. Összefogja és felkarolja a gyermekekre irányuló kezdeményezéseket és programokat ezzel segítve a helyi közösség megújulását és fejlődését.

 

Tevékenységek:

 

Kisgyermekkori programok a gyerekek és a szülők számára

Baba-mama klub

Szülői kompetencia fejlesztés

A Biztos kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése

 

„Kicsikhez hajolni” program

 

Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, a család utaztatásának támogatása, a szakember helybe hozása.

Gyermekek állapotfelmérése

Egyéni fejlesztés fejlesztő pedagógus bevonásával

Szociális, gyermekvédelmi és védőnői szolgáltatások biztosítása

 

 

a.)    Tanköteles korú és 25 év alatti fiatalok programja

Tanulást iskolai felzárkózást segítő tevékenységek

„Jó kis hely” szolgáltatások biztosítása napi rendszerességgel szakemberek bevonásával

Célzott fejlesztő segítségnyújtás, felzárkóztatás, korrepetálás

Szabadidős, kulturális és sportprogramok, nyári napközis tábor gyermekeknek, fiataloknak

Nyári tábor

Sportversenyek, sportolási lehetőség biztosítása

Kirándulás

Színház látogatás

Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel és pályaorientációval

„Mi a pálya”?- munkaerő-piaci és pályaorientáció szülőknek és fiataloknak

 

Életvezetést segítő, valamint preventív célú programok  az EFOP 1.4.2. járási együttműködés keretében:

Ismerkedés önmagammal”- gyermekeknek számára játékos önismeret és személyiségfejlesztés

„Ismerkedés önmagammal”- szülők számára életvezetési, gyereknevelési és konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztése

Találd meg a helyes utat! – Egészségügyi ismeretek, életmód programok, tanácsok családoknak, asszonyoknak, lányoknak.

Mosási, varrási és tisztálkodási eszközök és lehetőségeket biztosítása

 

A helyi közösségi élet erősítése: közösségi és kulturális rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése a programba bekapcsolódó célcsoport számára.

Ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények tartása

 

Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, az igényekhez illeszkedő olyan innovatív tevékenységek a családtagokra vonatkozóan, amelyek elősegítik a bevonást, erősítik a fenntarthatóságot az EFOP 1.4.2. járási együttműködés keretében

Családterápia keretében alkalmassá tétel az aktuális problémáik, konfliktusaik megoldására

Beszéljünk Róla! Szolgáltatásfejlesztés keretében jogi tanácsadás és adósságkezelés

Zöldség, Fűszer, Gyümölcs Szigetek az Encsi Járásban- kertművelési felkészítés, eszközök, anyagok ismeretek biztosításával.

Segíthetünk? – Támogatás nyújtás a GYJB döntése alapján a prevenciós célú krízisalapból

 

A 3 év alatti intézménybe nem járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek étkeztetése, ellátás biztosítása