„Szegregált élethelyzetek felszámolása Hernádpetriben komplex programokkal”

című EFOP-1.6.2-16-2017-00108

 

 

Főpályázó: Hernádpetri Község Önkormányzata

Partner: Regionális Civil Központ Alapítvány, Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

A projekt ideje: 2018.04.01 – 2020.03.31.

A szerződött támogatás összege: 179.926.201 Ft

A támogatás mértéke: 100% 

A megvalósulás helyszíne: Hernádpetri község

 

A projekt célja:

A projekt átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A szegregátumokban élők körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek kezelése az érintettek és a településen élők önerejéből – külső segítség nélkül – mára lehetetlenné vált. A célok elérése érdekében a projektet működtető konzorcium a célterület sajátosságait figyelembe vevő, a célcsoport egyéni szükségleteire épülő komplex beavatkozási eszközrendszert dolgozott ki, mely ráépül a településen korábban megvalósult „Szegregált lakókörnyezetben élők komplex felzárkóztatása a Hernádpetri Békás soron” (TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0053) projekt eredményeire.

 

A pályázati program a halmozottan jelentkező hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében a pályázati kiírás céljaival összhangban szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását.

 

A komplex telep programban területi alapú beavatkozási terv megvalósítására kerül sor. A projekt közvetlen célcsoportját a szegregált területen élő egyének és családjaik alkotják. A projekt célterületén a roma lakosság becsült aránya 85%. A szegregált lakókörnyezetből adódó problémák ugyanakkor egyszerre sújtják az ott élő roma és nem roma embereket. A szegregátumokban élő lakosság helyzetének változása, a szegregált helyzet megszüntetése egyaránt igényli sokféle eszköz és közszolgáltatás összehangolt, folyamatos biztosítását, és a helyi közösség aktív részvételét.


A beavatkozás alapja a célterületen zajló aktív, állandó jelenlét alapú (setlement típusú) szociális munka, és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba.


Projekt beavatkozási területeihez kapcsolódó tevékenységek:

A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása:

-         Csillag Szolgáltató Pont működtetése

-         Beavatkozási terv elkészítése és felülvizsgálata, esetleges módosítása

-         diagnózison alapuló egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megvalósítása, nyomon követése

-         a település egészét célzó bizalomépítő tevékenység falugyűlés keretében

 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

-         jogi tanácsadás

-         Csillagpont Szolgáltató Pont működtetése

-         közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyénre szabott támogatása start asszisztens alkalmazásával

 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés:

-         baba-mama játszóház

-         játékos fejlesztő foglalkozás iskoláskorú gyermekeknek

-         közösségi rendezvények megszervezése, ünnepkörhöz kötötten

-         sportfoglalkozás

-         Női Praktikák klub

-         Barkács klub

-         Beszélgető kör

-         konfliktuskezelés, mediáció

-         személyiségfejlesztő csoport

-         Lehetőségek klubja

-         falunap

 

Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása:

-         szülői szerep megerősítése foglalkozássorozat

-         táncfoglalkozás

-         kirándulások szervezése

-         pályaorientációs foglalkozás a munkaerő-piaci tanácsadás részeként

Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása:

-         családi egészségnappal egybekötött szűrőnap

-         drog prevenciós előadás

-         családi életre felkészítő foglalkozássorozat

 

Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés:

-         kőműves képzés

-         zöldség- és gyümölcsfeldolgozó képzés

-         targoncavezető képzés

-         közismereti és kommunikációs képzés

-         kulcsképesség fejlesztő képzés

 

Foglalkoztatás elősegítése:

-         munkaerő-piaci tanácsadás

-         foglalkozási lehetőségek feltérképezése

-         nyitott munkahelyek program

-         foglalkoztatási lehetőségeknek megfelelő mobilitás biztosítása

 

Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése:

-         szakmai workshop (programban dolgozó szakemberek részvételével)

-         rendszeres látogatás, tanácsadás a szolgáltatók körében szemléletformálás céljából

-         esetkonferencia

-         projektindító tréning

-         projekt tanács működtetése

-         kiégés elleni tréning

-         projektzáró tréning megtartása