A HELYI IDENTITÁS ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE ENCS KÖZPONTTAL

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019

 

Kedvezményezett: Encs Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei

Encs Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-

00019 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi

sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésben látják (falusi, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi

kulturális örökség gazdaságilag hasznosítható.

 

Az elképzelések megvalósításához szükség volt arra, hogy a vidéki területek felismerjék és törekedjenek a helyi

kulturális erőforrásokra építő és a helyiek aktív részvételén alapuló fejlesztéseken, kezdeményezésekben. Mindennek

az alapköve a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztésem erősítése, amely javarészt a helyi kulturális

értékeken nyugszik. Az elmúlt évek gazdasági válsága a résztvevő településekben is megmutatkozik, demográfiai

veszteséghez, elvándorláshoz, népesség öregedéshez, a közösségi összefogás és közösségi élet gyengüléséhez

vezetett. A kulturális örökség megőrzése a kollektív közösségi emlékezet része, ezáltal szorosan összekapcsolódik az

identitással, amely az elmúlt időszakban gyengült, elvesztette jelentőségét. Az érintett szereplők a közösségi élet

felpezsdítésére, a kultúra alapú fejlődésre és a népességmegtartó erő növelésére (mind lokális, mind térségi szinten)

közösen kerestek megoldást. A projekt az Encsi járás összesen 10 települését, 13 215 fő lakosságát foglalja magába.

 

Az össztámogatás mértéke 40 000 000 Ft, amelyből Hernádpetri Község Önkormányzata 502 447 Ft támogatásra

jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022.év 03. hó 31. napja.

 

Letölthető dokumentumok:

-Közösségi felmérés elemzése és értékelése

-Közösségi beszélgetés