„Első lépés” program a Hernádvécse térségében élők foglalkoztatási esélyeinek javításáért

TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0055

 

Főpályázó: Regionális Civil Központ Alapítvány

A program kiemelt partnere volt a megvalósításban a hernádvécsei Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége, akik helyi szinten, a célcsoport körében végezték munkájukat.

A projekt ideje: 2010. 10. 01 - 2012. 09. 30

A megvalósításba bevont települések: Hernádvécse, Hernádpetri, Pusztaradvány

A helyi igényekre épülő projekt kiemelt célja az volt, hogy Hernádvécse, Pusztaradvány és Hernádpetri településeken élő halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak részére egyénre szabott komplex fejlesztési szolgáltatást nyújtson annak érdekében, hogy a programba vont 65 fő foglalkoztathatósági esélyei növekedjenek. Ezzel egyidejűleg a közösségi integráció és társadalmi részvétel elősegítésére közösségfejlesztő program valósuljon meg, melynek közvetett célcsoportja az érintett települések egésze.

A többlépcsős kiválasztás és a projektbe való bevonás eredményeképp 70 fő került bevonásra. A szolgáltatások elsődlegesen a munkaerő-piacra való belépést készítették elő, valamint a sikeres önálló életvitel kialakítását igyekeznek elősegíteni. A program résztvevői olyan területeken kapnak segítséget csoportos és egyéni tanácsadás formájában, mint az önismeret, pályaorientáció, álláskeresés, valamint a hatékony és eredményes munkavállaláshoz szükséges készségek, kompetenciák fejlesztése. A résztvevők segítséget kaphattak a munkavállalással kapcsolatos szociális vagy pszichológiai problémáikkal kapcsolatban is.

A két év alatt több alkalommal nyílott lehetőség a „Szakmák a mindennapokban” program keretén belül a résztvevők érdeklődésének középpontjában álló munkahelyek, gyárak, üzemek felkeresésére, ahol az egy napos látogatások alkalmával egy-egy szakma végzésének megfigyelésére, kipróbálására illetve a megszerzett tapasztalatok, ismeretek csoportos feldolgozására került sor.