Falubusz projekt

Hernádpetri Község Önkormányzata 2000. június 21-től működtet a településen Falugondnoki szolgáltatást, melyhez használt Ford Tranzit típusú gépkocsit vásároltak. Mivel a településen nagyon rossz a tömegközlekedés és szolgáltatások helyben jóformán egyáltalán nincsenek a falubusz kihasználtsága maximális. A gépjármű leamortizálódásához nagymértékben hozzájárult még a településre vezető út rendkívül rossz állapota is.

A tervezet fejlesztés keretében új falubusz beszerzésére került sor, mellyel hatékonyabban és eredményesebben megvalósíthatóak az önkormányzat vállalt szociális feladatai, az idősek ellátása, a gyermekek iskolába és óvodába szállítása, a különböző szolgáltatások és ellátások igénybevételének megkönnyítése.

2015. szeptemberétől a kötelező óvodai elhelyezése miatt jelentősen megnövekedett az igénybe vevők köre és létszáma (96 fő 18 éven aluli a településen), ezzel együtt a falubusz leterheltsége. Az eddiginél várhatóan több fordulót kell megtennie naponta. A fejlesztés eredményeként a jelenleg futó Komplex telep program által kibővült szolgáltatások fenntartása és elérhetősége is gördülékenyebbé válik.

Az önkormányzat hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik, mely tartalmazza a megcélozni kívánt fejlesztéseket.

A támogatás összege: 8.070.000.- Ft

A támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap